image001

Federația de Grappling-ADCC

Sediul Federaţiei: Republica Moldova, mun. Chișinău com. Trușeni, str. Vasile Alexandri 5

Înregistrat de Ministerul Justiției cu Nr.6653 la data de 20.03.2014,

Certificat de  Înregistrare Nr.036145 din 25 martie 2014,

Președinte: EUGENIU PETRACHI, MOB. 0799917777

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru perioada anului 2020

 

Pe parcursul anului 2020, în calitate de membru colectiv al Federaţiei

s-a afiliat 1 club sportiv.

În această perioadă, Biroul federaţiei s-a întrunit la 6 şedinţe la care au fost puse în discuţie probleme ce ţin de activitatea Grappling-ului, menţionăm  unele din ele:

-  Excluderea / Alegerea membrilor din consiliul de supraveghere;

-  Aprobarea Statutului într-o redacție nouă;

-  Stabilirea mărimii cotizației de membru persoane Juridice;

-  Stabilirea mărimii cotizației de membru persoane fizice;

-  Aprobarea funcției de antrenor principal al federației;

-  Aprobarea Legitimației Sportive interne  a federației;

-  Aprobarea Pașaportului Sportiv pentru Sportivii Legitimați în federație;

-  Aprobarea listei lotului național al federației pentru anul 2021;

-  Aprobarea Calendarului acțiunilor sportive naționale și internaționale pentru anul 2021;

Făcând o analiză mai amplă a acestor şedinţe, este necesar de menţionat faptul că toate întrunirile s-au desfăşurat cu respectarea Statutului Federaţiei.

În legătură cu situația epidemiologică alarmantă din Republica Moldova, în urmă deciziilor și acțiunilor întreprinse de către Comisia Situații Excepționale în anul 2020 nu sau organizat evenimente sportive organizate de Federația de Grappling-ADCC.

Cu regret, Legea de Sponsorizare şi Filantropie și modificările care au fost efectuate, (scutirile de 2%), nu motivează agenţii economici în alocarea banilor pentru dezvoltarea sportului autohton.

Federația de Grappling-ADCC din Republica Moldova aduce sincere mulțumiri tuturor persoanelor fizice și asociațiilor care au colaborat cu federația, astfel creându-se o colaborare fructuoasă, care duce la dezvoltarea grappling-ului din Republica Moldova.

 

Parteneri oficiali

mecc2

Uniunea Federatiilor Sporturilor de Contact

Noi pe Facebook

Copyright © adcc.md

ABU DHABI COMBAT CLUB